Etiket arşivi: sivilce izi tedavisi

ileSivilce

Sivilce, Akne izi Tedavisi

Sivilce izi tedavisi nasıl yapılır?

Sivilce izi tedavisi sivilcenin yaygınlığı, derinliği, genişliği ve süresine göre değişmektedir. Sivilce izi tedavilerinden beklenti izlerin sıfırlanması değil görünür olmasının yani farkedilir olmasının azaltılması olmalıdır.  Tedavinin sonuçları tedavi sayısının yanı sıra geniş bir zaman dilimine yayılması halinde daha etkili olacaktır. Çünkü cihazlara, prp ve kök hücre gibi cildin kendini onarmasına yönelik tedavilerin sonuçları zamanla ortaya çıkacaktır.  Akne tedavisi cildin kendini yenilemesi 3-6 ayı hatta 1 seneyi alan bir süreçtir. Tedavide ilk görülen etkiler ödeme ve kollajenin ani kısalmasına bağlıdır. Bu yüzden asıl değerlendirmeler 6-12 ay sonra yapılmalıdır.  Sadece dolgu tedavileri  ani olarak çöküğü doldurduğu için erken sonuç alınmasını sağlar.

Eğer küçük ağızlı ve derin izlerden yani ice-pick olarak adlandırılan izler varsa ve yaygınsa fraksiyonel radyofrekans ve nonablatif yani cildi soymayan fraksiyonel lazerler en etkili sonuçlar alınmasını sağlar. Tedaviler 1-3 ay aralıklarla yapılabilir. Tedavilerde cihazlar birlikte veya tek başına kullanılabilir. Tedavi seans sayısı en az 5-8  olmalıdır. Bu tedaviye PRP veya kök hücre gibi cilt yenilenmesini artıran tedavilerin eklenmesi daha etkili sonuçlar alınmasını sağlar.

Geniş ağızlı derin izlerde yani box-car izlerde  yine fraksiyonel radyofrekans ve nonablatif yani cildi soymayan fraksiyonel lazerler en etkili sonuçlar alınmasını sağlar. Akne izi çok derin ve keskinse kenarlarının ablatif yani soyucu lazerle traşlanması derin görünümü hafifletir. Ayrıca derin izlerin tabanındaki yapışıklıkların  bir iğne aracığı ile azaltılıp (subsizyon), altına dolgu konulması çok daha iyi bir sonuç alınmasını sağlar. Bu dolgu maddesi genellikle güvenilir olup (hyaluronik asit, kalsiyum hidroksi apatit) akne izini sadece doldurmaz aynı zamanda tedavi eder. Birkaç yıl tekrarlanırsa sonuçları kalıcı olur.  Yine tedavilere PRP veya kök hücre gibi cilt yenilenmesini artıran tedavilerin eklenmesi daha etkili sonuçlar alınmasını sağlar.

Cildin alt dokulara yapışık olduğu rolling izlerde yani cildin dalgalı göründüğü alanlarda yapışıklıkların  bir iğne aracığı ile azaltılıp (subsizyon), altına dolgu konulması çok daha iyi bir sonuç alınmasını sağlar. Tedaviye PRP veya kök hücre gibi cilt yenilenmesini artıran tedavilerin eklenmesi bu tür izlerde alt dokuların tamiri için gereklidir.